မလစ္ေဂ်ာ

ဖာ အမ်ားစု သည္ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုမွ မဟုတ္ၾက။

ဟုတ္ခ်င္လည္း ဟုတ္မည္။ အခုေတာ့ မဟုတ္။

၁. ထို႔ေၾကာင့္ ဖာတုိင္းသည္ ဆင္းရဲၾကသည္။

ဖာ = ဆင္းရဲျခင္း


ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္ သူတိုင္း သည္ ဖာ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထိုအဆိုသည္ ရိွရင္းစြဲ ေလာဂ်စ္ ကို ကန္ထုတ္လိုက္ပါသလား။ ဖာျဖစ္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လိုဖြင့္ဆိုမည္နည္း။

အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ . . .

၂. ဆင္းရဲသည့္ သူတိုင္းသည္ ဖာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဆင္းရဲျခင္း = ဖာ


(ဟိုေန႔က ေမာင္ေတ က ေျပာသည္၊ ” ငါက ဆင္းရဲတယ္ကြ” ) ေမာင္ေတ ထိုသို႔ ေျပာခဲ့ခ်င္မွလည္း ေျပာခဲ့လိမ့္မည္။

က်ဳပ္လိမ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေမာင္ေတ ဆင္းရဲ ခ်င္မွလည္း ဆင္းရဲလိမ့္မည္။

အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ . . .

၃. ေမာင္ေတသည္ ဆင္းရဲသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတ = ဆင္းရဲျခင္း


နံပါတ္ (၂) အဆို အရ . . .

၄. ေမာင္ေတသည္ ဖာ ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတ = ဖာ


ေမာင္ေတသည္ Virgin တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္၊ ေနာက္ဆံုးမွ ေပၚလာသည့္ စက္ပစၥည္းတစ္ခု၊ သူ႔အတြင္းသိ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္

သူကိုယ္တိုင္ အတည္ျပဳသည္။

မတတ္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ . . .

၅. ေမာင္ေတသည္ Virgin တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတ = Virgin


ေမာင္ေတ = ဖာ

ေမာင္ေတ = Virgin

ထိုေၾကာင့္ . . .

၆. Virginity သည္ ဖာျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Virginity = ဖာျဖစ္ျခင္း

ထို႔ေၾကာင့္  . .

၇. ဖာ တိုင္းသည္ Virgin ျဖစ္ၾကသည္။

ဖာ = Virgin


Lynn Niño

This entry was posted in poetry. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

7 Comments

 1. ဆူးခက္
  Posted September 29, 2010 at 6:14 pm | Permalink

  ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္ သူတိုင္း သည္ ဖာ မ်ားျဖစ္ၾကသည္

  သားၾကီးနည္းနည္းေတာ့ ေလွ်ာ့ဦး

  မဟုတ္ရင္ ေသနတ္ခုိး၀ယ္ထား
  မဟုတ္ရင္ အေစာင့္ ငွားထား

  လမ္းမွာ ဆင္းရဲသားေတြ ခ်ည္းပဲ
  သူတုိ့ အားလုံးဖာမဟုတ္ဘူး

  ဖာ= virgin ဆုိတာေျပာဖုိ့ အဲေလာက္ မၾကိဳးစားပါနဲ ့ သားၾကီးရာ
  ဒါမွမဟုတ္ အဲေလာက္ မကစားပါနဲ ့

 2. thiha
  Posted September 29, 2010 at 7:28 pm | Permalink

  ေမာင္ေတေလ ေတာင္ ဖာၿဖစ္သြားတယ္ ကို း.. ဖာ ကလဲ အပ်ိဳစင္ ၿဇစ္သြားတယ္လား ..

 3. Posted September 29, 2010 at 10:05 pm | Permalink

  ယုတၱိေဗဒရဲ႕ အစြမ္းပဲ.. လူတစ္ေယာက္ကို ေခြးျဖစ္သြားေအာင္ေတာင္ ျငင္းယူလို႔ရတယ္…

 4. Posted October 1, 2010 at 12:06 am | Permalink

  ဟုတ္ကဲ႔….မွတ္သား သြားပါတယ္… း)

 5. Posted October 1, 2010 at 3:46 pm | Permalink

  အယ္လ္အိုအယ္လ္ မင္းက Lock-Jet ပဲ Boring ကုမၸဏီထုတ္ :P ေတေလနဲ႔ၾကက္ၾကီးကို စီးခိုင္းလိုက္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အေရးအသား စိန္ပံုၾကီး ILIKEIT

 6. ေဘာ
  Posted October 6, 2010 at 11:01 pm | Permalink

  ေဘာပဲ

 7. saw moe z
  Posted March 20, 2011 at 3:54 pm | Permalink

  ဟုပ္ခ်င္လဲဟုပ္မွာေပါ……..ေဟာ.ေဟာ.ေဟာ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your email address will never be published.